Artykuł sponsorowany

W jakich celach wykonuje się świadectwo charakterystyki energetycznej?

W jakich celach wykonuje się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który staje się coraz bardziej istotny w kontekście dbałości o środowisko i oszczędności energetyczne. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach jest wymagane oraz jakie korzyści przynosi jego posiadanie.

Obowiązek sporządzenia świadectwa

Zgodnie z polskim prawem, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Dokument ten musi być sporządzony przez uprawnionego audytora energetycznego, który oceni zużycie energii w budynku oraz wskaże możliwe sposoby na jego zmniejszenie. SCE jest ważne przez 10 lat od momentu wystawienia, a jego brak może skutkować nałożeniem kary finansowej na właściciela nieruchomości. Ponadto, informacje zawarte w świadectwie są istotne dla potencjalnych nabywców lub najemców, gdyż pozwalają ocenić koszty związane z eksploatacją budynku. SCE ma na celu zapewnienie przejrzystości i ułatwienie podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców lub najemców, którzy dzięki niemu mają dostęp do informacji na temat efektywności energetycznej budynku

Wsparcie w inwestycjach proekologicznych

Świadectwo charakterystyki energetycznej może okazać się pomocne również dla właścicieli nieruchomości planujących inwestycje proekologiczne. Dokument ten zawiera rekomendacje dotyczące działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2. Dzięki temu właściciel może wybrać najbardziej efektywne rozwiązania, takie jak termomodernizacja budynku czy instalacja systemów odnawialnych źródeł energii. W niektórych przypadkach, posiadanie aktualnego SCE może być również warunkiem ubiegania się o dotacje czy preferencyjne kredyty na realizację inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Zwiększenie atrakcyjności nieruchomości na rynku

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej w Suchej Beskidzkiej może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności nieruchomości na rynku. Coraz więcej osób zwraca uwagę na aspekty ekologiczne i energetyczne podczas wyboru mieszkania czy domu. Nieruchomość o niskim zużyciu energii oraz mniejszej emisji CO2 będzie postrzegana jako bardziej wartościowa i komfortowa dla przyszłych użytkowników. Ponadto, korzystne parametry energetyczne mogą wpłynąć na wyższą cenę sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, co stanowi dodatkowy atut dla właściciela.

Ocena efektywności energetycznej budynku

Pierwszym celem wykonania SCE jest ocena efektywności energetycznej budynku. Dokument ten zawiera informacje na temat ilości energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie w danym obiekcie. Na podstawie tych danych można określić, czy budynek spełnia wymagania dotyczące energooszczędności, czy też wymaga dodatkowych inwestycji w celu poprawy swojej wydajności energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala również na porównanie efektywności energetycznej różnych budynków, co może być przydatne dla potencjalnych nabywców lub najemców.