Artykuł sponsorowany

Na jakiej zasadzie działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Na jakiej zasadzie działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Biologiczne oczyszczanie ścieków to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na skuteczne i przyjazne dla środowiska usuwanie zanieczyszczeń z wód. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak chemiczne oczyszczanie, proces ten opiera się na naturalnych procesach biologicznych zachodzących w specjalnie zaprojektowanych oczyszczalniach. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie czystej wody, która może być bezpiecznie odprowadzana do środowiska lub ponownie wykorzystana. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zasadzie działania biologicznych oczyszczalni ścieków oraz ich zaletom.

Etap wstępny - mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń

Pierwszym etapem biologicznego oczyszczania ścieków jest mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak piasek, kamienie czy większe odpady stałe. Zwykle odbywa się to za pomocą specjalnych krat i sit, które zatrzymują większe cząstki. Następnie ścieki są kierowane do osadników gnilnych, gdzie następuje sedymentacja zawiesin oraz rozkład substancji organicznych przez bakterie beztlenowe. Ten etap ma na celu przygotowanie ścieków do dalszego procesu oczyszczania oraz zmniejszenie ilości substancji organicznych, które mogłyby zakłócić działanie oczyszczalni.

Proces biologiczny - wykorzystanie mikroorganizmów

Kluczowym etapem biologicznego oczyszczania ścieków jest wykorzystanie mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy protozoa, do rozkładu zanieczyszczeń organicznych. W oczyszczalniach tego typu stosuje się dwa główne rodzaje procesów - beztlenowe (anaerobowe) i tlenowe (aerobowe). W procesach beztlenowych bakterie rozkładają substancje organiczne w warunkach pozbawionych tlenu, co prowadzi do wytworzenia biogazu, który może być wykorzystany jako źródło energii.

Nitrifikacja i denitrifikacja - kontrola zawartości azotu

Ważnym elementem biologicznego oczyszczania ścieków jest kontrola zawartości azotu, który może prowadzić do eutrofizacji wód oraz negatywnie wpływać na jakość wód gruntowych. Proces nitrifikacji polega na przekształceniu amoniaku do azotanów przez bakterie nitryfikacyjne w obecności tlenu. Następnie, w procesie denitrifikacji, azotany są redukowane do gazowego azotu przez bakterie denitryfikacyjne w warunkach beztlenowych. Dzięki tym procesom możliwe jest skuteczne usunięcie nadmiaru azotu ze ścieków.

Zalety biologicznych oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Przede wszystkim jest to proces przyjazny dla środowiska, który nie wymaga stosowania chemikaliów czy dużych ilości energii. Ponadto, dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów biologicznych, możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości oczyszczonej wody, która może być bezpiecznie odprowadzana do środowiska lub wykorzystana ponownie, np. w rolnictwie. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w pomorskim jest także łatwa w obsłudze i utrzymaniu, co sprawia, że stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu.